Конкурс за рисунка “ Земята, пчелите и хората"

Конкурс за рисунка “ Земята, пчелите и хората"20 Apr 17:00 - 20:00 - Burgas
Експозиционен център Флора Бургас

Route

Конкурсът за детска рисунка на тема „Земята, пчелите и хората ” е посветен на Международния ден на Земята - 22 април. Денят на Земята е нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души, насочен към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Целта на конкурса е да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие в Република България и в частност Община Бургас.
Регламент:

Всеки участник може да участва в конкурса с не ограничен брой творби. Крайният срок за получаване на творбите 16.04.2018 година. Произведенията могат да бъдат изпратени препоръчани по пощата, куриерска или предавани лично на адрес: гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня“ 11, до Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас (бившото ОДК), или на емайл sdruzhenie@pchelar.net . Всяка една от творбите ще бъде сканирана от организаторите и поместена във фейсбук страницата на събитието: Конкурс за рисунка "Земята, пчелите и хората", където ще може да се гласува онлайн. Онлайн гласуването ще продължи до 16.04.2018г.От 18.04.2018г., до 20.04.2018г., в Експозиционен център Флора Бургас ще бъде организирана изложба на творбите.
Участници:
Разпределени в следните групи:
I- ва група: II, III, IV група ( детски градини)
ІІ-ра група: - I- IV клас вкл. (училища)
III-та група: V- VII клас вкл. (училища)

Тематичен обхват:
„Опазване на Земята и пчелите от хората“; „Живот на Земята без пчели“;
„Деня на Земята“.

Жанров обхват:
В конкурса могат да участват творби на:
- живописта и графиката /рисунка, карикатура/;
- скулптурата и приложно-декоративните творби /стъклопис, керамика, кукли/

Материали и техники: По избор.

Формат на листа: А3 или А4 (по избор)
Всяка творба да съдържа следната информация:
- трите имена на автора;
- клас, училище или ДГ, извънкласно звено, ръководител;
- точен адрес;
- телефон и e-mail за контакт на участника и родител/или учител/

Оценяване на творбите:
Компетентно жури ще присъди по три награди във всяка от възрастовите групи. Допълнително ще се извършва гласуване във фейсбук страницата на събитието Конкурс за рисунка "Земята, пчелите и хората" с поставяне на лайк под конкретната творба. Във всяка категория победител ще е творбата, получила най-много „лайкове“ в срок до 16.04.2018г. вкл.

Награден фонд:
Наградният фонд включва предметни, тематични награди и сертификати за участниците. Допълнително всички победители от Община Бургас, ще спечелят за СВОЯ КЛАС ЕКСКУРЗИЯ ДО МУЗЕЯ НА ПЧЕЛИТЕ общ. Несебър, с. Кошарица.

Награждаване:
Наградите на участниците ще бъдат връчени на тържество по случай Деня на Земята, на 20.04.2018г., в ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФЛОРА БУРГАС, Бургас от 17:30 ч. Списък с имената на победителите и творбите им ще бъдат публикувани във в. „Български фермер” – медиен партньор на конкурса; в сайта и Фейсбук страницата на пчеларско сдружение Бургас, страницата на ОД „Земеделие“- Бургас, страницата на Община Бургас.

Организатори :
Пчеларско сдружение Бургас;
Община Бургас;
Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас ;
ОЕКЖ към ОД“ Земеделие“- Бургас;
Пчелно стопанство „Чист мед – Киров“

Адрес за изпращане на творбите:
гр.Бургас 8000, ул. „Райна Княгиня“ 11,
До: Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас ( бившото ОДК)
за: Конкурса „Земята, пчелите и хората“
За контакти: 0895 45 55 55
Е-mail: sdruzhenie@pchelar.net

Произведенията няма да се връщат. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това. Изпратените творби остават собственост на фонда на организаторите. Творби, които не отговарят на регламента ще бъдат дисквалифицирани. Колективни рисунки се приемат, но при различна възраст на участниците – творбата се отнася към по-голямата възрастова група.© 2019 Siguez