ОБЯВА

17 Apr 17:30 - 19:30 17 Apr 17:30 - 19:30 - Panagyurishte Panagyurishte
Panagyurishte Panagyurishte
О Б Я В А УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТД БУНАЙ ПАНАГЮРИЩЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11 ал.1 т.2,3,9,11 ОТ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО И чл. 26 ОТ ЗЮЛНЦ УС НА СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 07.03...   More info

Наредба

21 Apr 09:00 - 22 Apr 14:30 21 Apr 09:00 - 22 Apr 14:30 - Panagyurishte Panagyurishte
Panagyurishte Panagyurishte
Н А Р Е Д Б А за провеждане на Национален туристически поход ПО СТЪПКИТЕ НА КЪРВАВОТО ПИСМО 21-22.04.2018 г. 1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Националният туристически поход По стъпките на къ   More info

3rd OPEN JUDO Tournament "Panagyurishte" 2018

23 Jun 00:00 - 24 Jun 12:00 23 Jun 00:00 - 24 Jun 12:00 - Panagyurishte Panagyurishte
Арена Асарел Арена Асарел
3rd OPEN JUDO Tournament Panagyurishte 2018 High quality tournament with excellent organization. Countries confirmed their participation: Russia, France, Serbia, Germany, Greece...   More info


© 2018 Siguez