Past Events

Кристализиране - подхранване с кристали

03 Jun 12:00 - 18:00 03 Jun 12:00 - 18:00 - Sofia Sofia
Integral Q Integral Q
Теми: Тялото като кристал Водата като кристал Пиезоелектрици в тялото Микро и нано кристализация на тялото Перпетуум мобиле в тялото Пулсация и интерференция Практики: Геометрия...   More info

Илюминиране - подхранване със светлина

02 Sep 12:00 - 18:00 02 Sep 12:00 - 18:00 - Sofia Sofia
Integral Q Integral Q
Подтеми: Фаза: Бретарианство Слънцеядство Тялото като ток Тялото като напрежение Светимост на системите и жлезите Светимост на храната Технология на молитвата като начин за наст   More info


© 2019 Siguez