Възпалително-деструктивни заболявания

Възпалително-деструктивни заболявания28 May 14:00 - 17:30 - Sofia
Патриция ООД/Patricia Ltd

Route

Тема:

Лектор: д-р Георги Манев
Дата: 28 май 2018
Място: София, PATRICIA ACADEMY
За курса:
Лечението на възпалително - деструктивните заболявания около дентални импланти има все по-голямо значение за ежедневнатадентална практика.
Скоро след поставяне на протетичното възстановяване е налице ранна колонизация на импланта и протетичната супраструктура от бактериалния биофилм. Периимплантитите и перимукозитите са възпалително-деструктивни периимплантни лезии, предизвикани от инфекциозни агенти (Albrekson & Isidor 1994).Ще бъдат разгледани съвременни методи и протоколи при лечение на биологични и технически компликаци при лечение с импланти, както и оптимално планиране на лечебния процес.

Такса участие – 200 лв. без ДДС / За информация и записване: 0887 408331 – Забел Бедикян© 2019 Siguez