Транскавказката пътека/The Transcaucаsian Trail

Транскавказката пътека/The Transcaucаsian Trail13 Jul 23:00 - 21 Jul 14:00 - Sofia
Сдружение "Български планински водачи"

Route
More info

„Краище – особен край, див като Кавказ!“ – възкликва някога Константин Иречек. Е, вече сме били в Краище, време е да посетим и дивия Кавказ!" - така си казахме в началото на лятото на 2017, когато планирахме първия от серията многодневни преходи по Транскавказката пътека.

Е, преходът е осъществен, а ние вече нямаме търпение да се завърнем отново по тези места!

За лятото на 2018-та година планираме повторение на първа част на Транскавказката пътека - районът на Сванети, както и приключенско пътуване през втората отсечка през изолираните райони на Долно Сванети и Рача! Междувременно тук ще ви разкажем както за тазгодишното ни пътуване, така и за предстоящите!Програмата за първа част: bulguides.com/bg/transkavkaz-svaneti/© 2019 Siguez