Маратон София 2018

Маратон София 201814 Oct 09:00 - 16:00 - Sofia
Софийски Маратон - Marathon Sofia

Route
More info

14 Октомври 2018, София
Стартът на Маратон София 2018 ще бъде даден в 10.00 часа пред Национален Стадион „Васил Левски“ на кръстовището на булевард “Евлоги и Христо Георгиеви“ и улица „Гурко“.

Дистанции , номера

3 км – масов старт – 9:40 – черни цифри

42.195 км – старт 10:00 – червени цифри – четири обиколки21.098 км. – старт 10:10 – сини цифри – две обиколки

10.550 км. – старт 10:20 – зелени цифри – една обиколка

Записване и получаване на номера
Записването за участие става чрез формата (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ЛАТИНСКИ БУКВИ) в сайта на Маратон София www.marathonsofia.com

Означените със звездичка полета са задължителни при попълване с коректна информация за участника.
Получаването на номерата ще започне на 11.10.2018 в осигурен от организаторите офис на Маратон София, който ще бъде изграден пред главния вход на Национален Стадион Васил Левски с работно време:

11.10.2018 от 15.00 до 19.00

12.10.2018 от 10.00 до 19.00

13.10.2018 от 10.00 до 19.00

Краен срок за заявки – 07 Октомври 2018 23:59:59

Състезателите участници в Националния шампионат за мъже и жени изпращат своите заявки една седмица преди състезанието на zaiavki@bfla.org

Маршрут

Маршрутът на Маратон София е лицензиран от 2016 година и притежава сертификат от категория А на Асоциацията на Международните Маратони и шосейни бягания на дълги разстояния (AIMS) и Международната Атлетическа Федерация (IAAF) и е контролиран от БФЛА. Всички резултати на 21.098 км и 42.195 км са признати от БФЛА и влизат в официалните ранглисти.
Участниците в масовия старт на 3000 м ще пробягат малка обиколка от старта по булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ (западното платно) до булевард “ Черни връх“ (пред Макдоналдс), състезателите ще обърнат посоката и ще се върнат обратно по източното платно на булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ до финала в Княжеската градина.
Участниците на 10.550 км ще направят една обиколка.
Участниците на 21.098 км ще направят две обиколки.
Участниците на 42.195 км ще пробягат четири обиколки.
Контролно време

Контролно време на 42.195 км – 5:30 (пет часа и тридесет минути)
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 October 2018, Sofia
The start of Marathon Sofia 2018 will be at 10.00 o'clock in front of "Vasil Levski" National stadium at the cross section of "Evlogi i Hristo Georgievi" Blvd and "Gurko" Str.

Distances , bibs

3 km – fun run – 9:40 – Black

42.195 km-start time 10:00 – Red – four laps

21.098 km. -Start time 10:10 – Blue – two laps

10.550 km. – start 10:20 – Green – one lap

Registration and distribution of the bibs
Registration for participation going through form (MANDATORY IN LATIN LETTERS) at Marathon Sofia site www.marathonsofia.com
Marked with * fields are required when filling with accurate information about the participant.
Distribution of bib numbers starts on 11.10.2018 in the race office established, at the parking lot in front of the "Vasil Levski" National stadium:

11.10.2018 since 15.00 until 19.00

12.10.2018 since 10.00 until 19.00

13.10.2018 since 10.00 until 19.00

Deadline for registrations – 07 October 2018 23:59:59

Competitors in National Championship for men and women should send their entry forms one week before the race at zaiavki@bfla.org
Course

Marathon Sofia route is sertified since 2016 and have a category A Certificate issued by (AIMS) and (IAAF) and is under the supervision of BFLA. All results at distance 21.098 km and 42.195 km are recognized by BFLA and are included in all official rankings.

Participants in fun run 3000 m will make a small lap starting at "Evlogi i Hristo Georgievi" Blvd (Western lane) up to "Tcherni vrah" Blvd ( McDonald's), the runners will turn around and will go back using the Eastern lane of "Evlogi i Hristo Georgievi" Blvd up to the final area in Kniajeska gradina.
The participants in 10.550 km will make one lap.
The participants in 21.098 km will make two laps.
The participants in 42.195 km will make four laps.
Time limit

Time limit for 42.195 km – 5:30 (The traffic opens at 15:30 . After that time, the participants who are still on the course will be asked to continue running on the sidewalks.)© 2019 Siguez