Обучение за изцерение и освобождение

10 Nov 14:00 - 12 Nov 14:00 10 Nov 14:00 - 12 Nov 14:00 - Stokite Stokite
PromisedLand Complex PromisedLand Complex
Основателите на служението Miracles to the Nations Брайън и Бернадет Мълхоланд канят всеки, който иска да получи практични знания в областта на изцерението и освобождението да п   More info

Училище за пророци с Пейчо Мухтаров (второ ниво)

17 Nov 14:00 - 19 Nov 14:00 17 Nov 14:00 - 19 Nov 14:00 - Stokite Stokite
PromisedLand Complex PromisedLand Complex
Това ниво е за всички, които успешно са преминали първо ниво. По време на това събиране, Пейчо Мухтаров ще въведе участниците в още по-голяма дълбочина на разбиране и практикуване...   More info


© 2017 Siguez