Пети Варненски Фармацевтичен Бизнес Форум

Пети Варненски Фармацевтичен Бизнес Форум25 Oct 09:00 - 27 Oct 12:00 - Varna
Medical University of Varna / Медицински Университет Варна

Route

За пета поредна година Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) организират Фармацевтичен бизнес форум и научно-практическа конференция. Тази година събитията ще се състоят в периода 25-27 октомври 2018 г. Организатор е Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“.
Петият Фармацевтичен Бизнес Форум и научно-практическа конференция са насочени към фармацевтичните и дермокозметични компании, фирмите за медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти от цялата страна. По време на събитието ще бъдат представени:∙ 10-годишнина от Основаването на Факултета по фармация на МУ-Варна;
∙ Съвременни научно-практически разработки в областта на фармацевтичната наука и практика;
∙ Фирмени презентации на иновативни фармацевтични продукти и услуги;
∙ Кръгла маса за обсъждане на иновациите и перспективите пред фармацевтичната практика;
∙ Модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2017 г., акредитиран с точки от БФС.© 2019 Siguez