Писмен изпит за специалността „Управление на здравните грижи” (

Писмен изпит за специалността „Управление на здравните грижи” (19 Jul 00:00 - 03:00 - Varna
Medical University of Varna / Медицински Университет Варна

Route
More info

Кандидат-студентите по специалността „Управление на здравните грижи“ за ОКС „бакалавър“, полагат писмен и устен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт.
На 19 юли ще се проведе писменият изпит, който е с продължителност 3 часа и включва тест от 30 въпроса.
Устният изпит ще се проведе на 23.07.2018 г. и ще включва: устен отговор на един въпрос от конспекта за подготовка за конкурса и интервю с кандидата относно вижданията му за професионална реализация. До устен изпит се допускат само кандидатите с оценка от писмения изпит най-малко „3.00“.Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук: mu-varna.bg/BG/Admission/Pages/default.aspx
За контакти – вижте тук: mu-varna.bg/BG/kontakti-priem© 2019 Siguez