EntryTests for the programs in English - Medicine and Dental Med

EntryTests for the programs in English - Medicine and Dental Med21 Jul 00:00 - 03:00 - Varna
Medical University of Varna

Route
More info

Entrance examination in English language for application to MU-Varna will be carried out on July 21st.

mu-varna.bg/EN/Admission/Pages/entry-test-new.aspx


Устен изпит за специалността „Управление на здравните грижи” (ОК

23 Jul 00:00 - 03:00 23 Jul 00:00 - 03:00 - Varna Varna
Medical University of Varna / Медицински Университет Варна Medical University of Varna / Медицински Университет Варна
Кандидат-студентите по специалността Управление на здравните грижи за ОКС бакалавър , полагат писмен и устен изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт. След проведеният на...   More info

Кандидатстудентски изпит по моделиране за специалността „Зъботех

26 Jul 00:00 - 03:00 26 Jul 00:00 - 03:00 - Varna Varna
Medical University of Varna / Медицински Университет Варна Medical University of Varna / Медицински Университет Варна
На 26 юли се провежда конкурсният изпит по моделиране за специалността Зъботехник . Изпитът е с продължителност 5 часа и се провежда в сградата на Медицински колеж Варна. Актуална...   More info

Стартира приемът на документи за две от магистърските програми

27 Jul 00:00 - 02 Aug 19:00 27 Jul 00:00 - 02 Aug 19:00 - Varna Varna
Medical University of Varna / Медицински Университет Варна Medical University of Varna / Медицински Университет Варна
От 27 юли започва приемът на документи за две от магистърските програми в МУ-Варна: Управление на здравните грижи и Здравен мениджмънт (след придобита ОКС бакалавър по специалност   More info

Стартира приемът на документи за магистърските програми в МУ-Вар

01 Sep 00:00 - 03:00 01 Sep 00:00 - 03:00 - Varna Varna
Medical University of Varna / Медицински Университет Варна Medical University of Varna / Медицински Университет Варна
От 1 септември започва приемът на документи за магистърските програми в МУ-Варна: Здравен мениджмънт , Обществено здравеопазване , Фармацевтичен мениджмънт , Рехабилитация, мо   More info

EntryTests for the programs in English - Medicine and Dental Med

08 Sep 00:00 - 03:00 08 Sep 00:00 - 03:00 - Varna Varna
Medical University of Varna Medical University of Varna
Entrance examination in English language for application to MU-Varna will be carried out on September 8th. http:/mu-varna.bg/EN/Admission/Pages/entry-test-new...   More info

Welcoming orientation week for new students from the English lan

25 Sep 00:00 - 03:00 25 Sep 00:00 - 03:00 - Varna Varna
Medical University of Varna Medical University of Varna
The Welcoming orientation week for new students from the English language programmes a week full of excitement and fun and a week to remember, has been planned for new students...   More info

Opening of the academic year for newly admitted students, enroll

26 Sep 00:00 - 03:00 26 Sep 00:00 - 03:00 - Varna Varna
Medical University of Varna Medical University of Varna
The expected opening of the academic year for newly admitted students, enrolled in the programs in English is September 26th, 2018...   More info

Научна конференция „Отворен достъп до научна информация

15 Oct 00:00 - 19 Oct 21:00 15 Oct 00:00 - 19 Oct 21:00 - Varna Varna
Medical University of Varna / Медицински Университет Варна Medical University of Varna / Медицински Университет Варна
В периода 15-19 октомври 2018 г. в МУ-Варна ще се проведе научна конференция на тема Отворен достъп до научна информация научни консорциуми. Колаборация между научно-информационна   More info

Пети Варненски Фармацевтичен Бизнес Форум

25 Oct 09:00 - 27 Oct 12:00 25 Oct 09:00 - 27 Oct 12:00 - Varna Varna
Medical University of Varna / Медицински Университет Варна Medical University of Varna / Медицински Университет Варна
За пета поредна година Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна и Български фармацевтичен съюз (БФС) организират Фармацевтичен бизнес форум и научно-практическа...   More info

Семинар и обучение по "История на фармацията във Варна"

02 Nov 09:00 - 03 Nov 16:00 02 Nov 09:00 - 03 Nov 16:00 - Varna Varna
Medical University of Varna / Медицински Университет Варна Medical University of Varna / Медицински Университет Варна
На 2 и 3 ноември 2018 г. ще се проведат семинар и обучение по История на фармацията във Варна . Организатор е Катедра Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмън   More info

Кръгла маса, свързана с провеждането на преддипломния студентски

09 Nov 09:00 - 11 Nov 16:00 09 Nov 09:00 - 11 Nov 16:00 - Varna Varna
Medical University of Varna / Медицински Университет Варна Medical University of Varna / Медицински Университет Варна
В периода 9.11-11. 11. 2018 г. ще се проведе Кръгла маса, свързана с провеждането на преддипломния студентски стаж. Организатор е Катедра Фармацевтични науки и фармацевтичен мени   More info


© 2018 Siguez